print | close

Нашата мисия и ценности


Нашата мисия

Нашата мисия е да създаваме стойност за клиентите си и да бъдем разпознавани като доверен партньор, благодарение на изключителните ни услуги, извършвани от отдадени служители, както и на средата, в която работим.

Целта ни е да приключваме проектите си в срок и в рамките на предвидения бюджет. Успехът ни се измерва с удовлетворението на клиентите, стандартите на проекта и обслужването и зададените ключови бизнес индикатори за изпълнение.

За да изпълни мисията си, Ей. Ес. Ес. непрестанно подобрява услугите и разширява познанията си чрез образователни и технологични модернизации и усъвършенствани нови бизнес партньорства.

Ценности

Всички в Ей. Ес. Ес. разбират важността на фирмените ценности и се стремим да гарантираме, че тези принципи се прилагат постоянно в нашата дейност. Ние сме отговорни пред своите клиенти, партньори и служители като спазваме поетите ангажименти, постигаме резултати и се стремим към най-високо качество. Открихме, че за постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти.

Тези ценности са фундаментални за всичко, което правим:

 

 

close