print | close

Превантивна поддръжка


Ей. Ес. Ес. разбира уязвимостта на инфраструктурата и неочакваните човешки грешки и затова има проактивен подход към поддръжката. Нашите служители извършват периодична превантивна поддръжка, за да гарантират надеждността и ефективната работа на вашите съоръжения.

Плановите периодични програми за техническо обслужване са формулирани, съгласно потребностите на индивидуалните системи с цел да:


Нашето ноу-хау ни позволява да определим най-подходящия превантивен или съобразен със състоянието на съоръженията график с всички редовни и планирани действия. При възникване на проблем, ние бързо и ефективно ще го разрешим в рамките на договорните изисквания.

Нашата програма за превантивно техническо обслужване включва:

 

close