print | close

Инженерни решения


От 2009г. Ей. Ес. Ес. предлага инженерни решения за разработването на нови продукти (софтуер и хардуер), производствени линии, както и монтажни екипи за осигуряване на проектиране, изпълнение, внедряване и поддръжка. Нашите надеждни решения предлагат на клиентите ни иновации и оптимизация на разходите за бизнеса им.

През 2010г. в партньорство със Сименс България разработихме система за управление на сигурността за дистанционно наблюдение и контрол на базови телекомуникационни станции, която беше успешно внедрена с сградите на един от българските мобилни оператори (Глобул). Системата се използва като преносима дистанционна система за управление на сградата с повишена сигурност и възможности за комуникация.

Ние отговаряме на предизвикателствата на клиентите си с индивидуални решения, базирани на сходство в технологиите, иновации в разработването на продуктите и услугите, консолидиране на дейностите, диверсификация и пресичане на услугите, разкриване на глобализиращи пътища за развитие.

Новите и съществуващи клиенти на Ей. Ес. Ес. стават част от бизнес ценностите и очакванията ни чрез непрестанни подобрения в оперативната ефективност. Кратките срокове за модернизация позволяват подобряване на стратегиите и увеличаване на потенциалния пазарен дял.

close