BG | EN

Услуги

Ей. Ес. Ес. предлага висококачествени услуги, базирани на стабилна основа от познания, системи и цялостност.

В Ей. Ес. Ес. предлагаме завършени решения чрез широка гама цялостна и специализирана поддръжка както във вътрешността на сградата, така и навсякъде, където е необходимо с помощта на нашите предпочитани партньори, внимателно подбрани, за да осигурят качеството на Ей. Ес. Ес.

Услугите ни се предлагат както самостоятелно, така и в цялостен пакет за инженерните потребности и за тези на фасилити мениджмънта. Която и опция да изберете, нашите услуги винаги са индивидуално проектирани, ефективни и ценово ефективни, за да отговорят на потребностите на нашите клиенти.

Връзката с нашите клиенти е в сърцето на бизнес стратегията ни, затова нашите екипи са изцяло фокусирани върху цялостното обезпечаване на висококачествена поддръжка и техническото изпълнение. Като неразделна част от нашите услуги предлагаме отговаряне на спешни повиквания 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, за да гарантираме очакваните от нас резултати и своевременно да отговорим на потребностите на нашите клиенти.