BG | EN
  »  Нашата мисия и ценности

Нашата мисия и ценности

Нашата мисия

Нашата мисия е да създаваме стойност за клиентите си и да бъдем разпознавани като доверен партньор, благодарение на изключителните ни услуги, извършвани от отдадени служители, както и на средата, в която работим.

Целта ни е да приключваме проектите си в срок и в рамките на предвидения бюджет. Успехът ни се измерва с удовлетворението на клиентите, стандартите на проекта и обслужването и зададените ключови бизнес индикатори за изпълнение.

За да изпълни мисията си, Ей. Ес. Ес. непрестанно подобрява услугите и разширява познанията си чрез образователни и технологични модернизации и усъвършенствани нови бизнес партньорства.

Ценности

Всички в Ей. Ес. Ес. разбират важността на фирмените ценности и се стремим да гарантираме, че тези принципи се прилагат постоянно в нашата дейност. Ние сме отговорни пред своите клиенти, партньори и служители като спазваме поетите ангажименти, постигаме резултати и се стремим към най-високо качество. Открихме, че за постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти.

Тези ценности са фундаментални за всичко, което правим:

  • Обслужване на клиенти: Ние познаваме, разбираме и отговаряме на потребностите на нашите клиенти. Ангажиментът ни за най-добри практики гарантира непрекъснатото предоставяне на превъзходно обслужване.
  • Почтеност: Последователни и високи етични стандарти във всичко, което правим. Ние обръщаме изключително внимание на репутацията си, за да бъдем надеждни, честни и да заслужаваме доверието ви.
  • Промени и иновации: Ние насърчаваме промяната и търсим възможностите, които тя предлага. Системно оценяваме и преоткриваме услугите, които предлагаме, за да гарантираме стойност за нашите клиенти, като използваме най-добрите практики и най-съвременните FM технологии за нашата работа.
  • Качество: Ние поставяме високи стандарти и очакваме само най-доброто от себе си. Потвърждаваме съвършенството си чрез постоянни подобрения и се гордеем с предлаганото качество и стойност.
  • Здраве, безопасност, околна среда и качество: Ние гарантираме най-високи стандарти на безопасност, здраве и качество за средата, в която работим.
  • Нашите служители: Качеството на служителите ни оказва пряко влияние върху нашите сила, репутация и жизненост. Високо ценим приноса и способностите на хората, с които работим.