BG | EN
  »  Защо Ей. Ес. Ес

Защо Ей. Ес. Ес?

Ние си поставяме ясни цели и очаквания, предлагаме и реализираме качествени услуги в срок, предоставяме задълбочени доклади и препоръки за управление на разходите. Отличителна черта на нашия подход е отношението ни към клиентите. Ние отделяме време, за да разберем потребностите на клиентите си, и внимателно избираме за тях от широката гама качествени услуги, които предлагаме. Ние сме единстен източник за управление и поддръжка на всичките ви съоръжения.

Предимства

Национално покритие: Със своята ангажираност за непрекъснати инвестиции в персонала, технологията и процесите, Ей.Ес.Ес. предлага ненадминато обслужване на клиентите в местен, регионален и национален мащаб. Ние покриваме цяла България, благодарение на мрежата от партньори, осигуряващи за клиентите ни услугите, от които се нуждаят, когато и където са им необходими.

Решения за интегрирани съоръжения: Широкият ни спектър от услуги се основава на подход, който интегрира услугите ни с най-добрите процеси и програми, които предлагат максимална ефективност, качество, безопасност и продуктивност.

Услуги по техническа поддръжка: Висококвалифицираните ни и обучени техници работят в тясно сътрудничество с клиентите ни и така могат да осигурят най-подходящите решения за оборудването и поддръжката на системите им.

Една точка за връзка: Ние сме една точка за връзка за услуги на фасилити мениджмънта, като помагаме на своите клиенти да повишат нивото на обслужване, намалят оперативните разходи и да подобрят ефективността си. Така нашите клиенти могат да се съсредоточат върху основните си бизнес цели като знаят, че ние сме там за поддръжката и подобряването на имуществото им.

Мобилна поддръжка по график: Ние вярваме, че ефективната превантивна поддръжка чрез мобилизиране, внедряване и преход е от съществено значение за последователността и стабилността на бизнеса. Нашата редовна мобилна поддръжка е ефективен и достъпен начин за увеличаване на приемственоста и надеждността.

Повиквания за спешна поддръжка 24/7: Съществена услуга чрез център за обслужване на клиенти, достъпен 24/7, покрива всички аспекти на управлението на активи. Клиентите също така имат достъп 24/7 до изключително важни отчети и информация за проекти чрез нашия надежден уеб базиран портал, предлагащ максимална прозрачност и отчетност.

Акредитация за качество: Ние сме направили инвестиция в пълния спектър ISO сертификати (ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001), за да гарантираме, че качеството, околната среда, безопасността и здравето са изцяло взети под внимание във всички аспекти на ежедневните ни дейности.

Добре обучен и мотивиран персонал: Нашите служители са мотивирани, позитивни и с богат опит. Участието ни в различни обучителни програми и водещи индустриални практики поддържат служителите ни на ниво със знанието, необходимо за подпомагане на клиентите ни в тяхната работа, също така поддържа и подкрепя бизнеса им.

Иновативни решения: Ние предлагаме иновативни решения, които добавят стойност към бизнеса. Техническите ни мениджъри отговарят за цялостното изпитване на иновативни продукти, за да гарантираме, че тези продукти са подходящи за употреба и са ценово ефективни. През 2010г. в партньорство със Сименс България ние разработихме система за управление на сигурността за дистанционно наблюдение и контрол на базови телекомуникационни станции, която беше успешно внедрена с сградите на един от водещите български мобилни оператори.