BG | EN
  »  Сертифициране

Сертифициране

Ей. Ес. Ес. притежава изключително важни ISO сертификати, издадени от TUV NORD. Тези сертификати удостоверяват, че всичките ни програми са разработени, произведени и доставени, съгласно редица високи стандарти в следните области:

  • Управление и техническа поддръжка на бизнес, търговски, индустриални сгради и телекомуникационни центрове.
  • Инсталиране, корективна и превантивна поддръжка на системи за оповестяване и сигурност, нисковолтови инсталации, оборудване за отопление, вентилация и климатизация.
  • Компанията извършва строителни работи, озеленяване, почистване и дезинфекция.

Притежаваме следните ISO сертификати:

BS OHSAS 18001: 2007
Система за управление на здравето и безопасността при работа
EN ISO 14001: 2004
Система за управление на околната среда
EN ISO 9001: 2008
Система за управление на качеството
     
PDF версия PDF версия PDF версия