BG | EN
  »  Качество на услугите

Качество на услугите

Тук можете да видите Хартата на Клиента на Ей. Ес. Ес. България ООД за качеството на обслужване на нашите клиенти, както и  Декларация на ръководството на Ей. Ес. Ес. България ООД за политика по качеството, здравословни и безопасни условия мна труд и околна среда.

 Харта

 

Декларация