BG | EN
  »  Фасилити мениджмънт

Техническа поддръжка

Цялостната програма за поддръжка на Ей. Ес. Ес. гарантира по-добро функциониране, по-ефективни и полезни сгради, които издържат по-дълго във времето. Чрез подобряване работата на оборудването на сградата и поддържане на системата в оптимално състояние, ние позволяваме на клиентите си да се концентрират върху същината на техния бизнес, което да им донесе цялостни резултати.

Техническата поддръжка има за основна цел да гарантира правилното функциониране на сградната система чрез превантивна и корективна поддръжка. Техническата поддръжка на помещенията включва 24-часова поддръжка (център за спешни повиквания), наблюдение и управление на консумативите, организиране на работни графици, предложения за оптимална употреба и спестяванв и директен доклад до клиента, съгласно изискванията.

Ние предлагаме техническа поддръжка за всякакви сградни инсталации и материални запаси, покриваща всички необходими дейности, дори и най-комплексните, когато става дума за нужди на сервизния център, в това число и:

Климатични системи:

Ей. Ес. Ес. разполага със собствен валиден сертификат за работа с климатични системи, съгласно разпоредбите на РИОСВ. Компанията поддържа всякакви видове отоплителни, климатични и вентилационни инсталации, използвани в сградата.

 • ВиК инсталации
 • Инсталации с охлаждащи агенти
  ◦ Охладители
  ◦ Системи за директно изпаряване
  ◦ VRV системи
  ◦ Сплит системи
 • Газови инсталации
  ◦ Газови икономии - горелки и котли
 • Лъчево отопление
 • Дизелови инсталации
 • Системи за директно управление за сървърни стаи и телекомуникационни центрове за управление

Електрически инсталации:

Компанията предлага всички електрически инсталации от доставчика на електроенергия до клиента.

Служителите на компанията разполагат с всички необходими сертификати и квалификации за работа със средно (20kV), слабо (400V) и изключително високо напрежение.

Примерни устройства, изискващи поддръжка:

 • Трансформатори
 • Дизелови генератори и превключващи механизми
 • Непрекъсваемо електрическо захранване - UPS
 • Разпределящи съоръжения за ниско напрежение
 • Инсталации с ниско напрежение (осветление, ключове за осветление, контакти).

Помпени инсталации:

При помпените инсталации компанията предлага поддръжка за:

 • Дренажни системи
 • Циркулационни помпи
 • Маслозадържащи инсталации
 • Термопомпени инсталации
 • Канализационни помпи

Механични и автоматични затварящи устройства:

Мобилните екипи на компанията превантивно и корективно поддържат:

 • Гаражни врати
 • Автоматични затварящи устройства
 • Антипаник брави и механизми
 • Автоматични и механични заключващи устройства

В случай на неизправност, гарантираме бърза реакция и навременно отстраняване на проблема.

Структурни системи и хардуерни конфигурации:

Компанията разполага с наети инженери с индивидуални CISCO сертификати и квалификация за монтаж и поддръжка на структурни мрежови системи. Ей. Ес. Ес. предлага инженерни решения, решаване на проблеми и ремонтни дейности.