BG | EN
  »  Фасилити мениджмънт  »  Консултантски услуги

Консултиране

Благодарение на установените връзки с добре познати главни изпълнители, индустриални инженери, архитекти, както и фирми за мебели, транспорт и доставчици на услуги от цяла България ние можем да предложим решения, отговарящи на уникалните изисквания на нашите клиенти. Ей. Ес. Ес. предлага такива решения на нашите клиенти, които да отговарят на техните потребности от висока ефективност, намалени разходи, възвръщаемост на инвестициите и нива на изпълнение за увеличаване на конкурентноспособността в днешната взискателна бизнес среда.

Ние можем да предложим цялостно решение за управление на проекти по въпроси, свързани с:

 • Управление на собствеността
 • Техническо обслужване
 • Енергийна ефективност и оптимизация
 • Физическа и електронна охрана
 • Противопожарна безопасност
 • Информационна сигурност
 • Архитектура, вътрешен дизайн и обзавеждане
 • Проектен дизайн - ОВК, електричество, строителство и др.
 • Строително-монтажни работи
 • Структурни кабелни системи
 • Софтуерна и хардуерна поддръжка