BG | EN
  »  Фасилити мениджмънт  »  Противопожарна сигурност

Противопожарна безопасност

Ние в Ей. Ес. Ес. можем да предложим уникално обслужване от проектирането до окончателното въвеждане в експлоатация на всякакви противопожарни системи и системи за сигурност. Всичките ни инженери са пряко назначени, което гарантира най-високи стандарти в монтажа и бъдещото обслужване. Вниманието ни към детайла се отнася за всички системи, които доставяме, от първоначалното проучване и проект до монтажа, пускането в експлоатация и текущата поддръжка.

 Ей. Ес. Ес. е тясно специализирана в:

  • Монтаж, поддръжка, изпитване и инспекция на контрол за достъп и видеонаблюдение
  • Монтаж, поддръжка, изпитване и инспекция на притовопожарна инсталация и напоителни системи