BG | EN
  »  Фасилити мениджмънт  »  Цялостна поддръжка

Дезинфекция и дезинсекия

Ей. Ес. Ес. ви предлага най-висококачествени услуги по дезинфекция и дезинсекция. Нашият обучен персонал винаги е готов да отговори на очакванията ви по професионален, ефективен и бърз начин, като ви предложи най-доброто и съвременно решение в областта. Ние гарантираме, че справянето с вредителите може да бъде бързо и ефективно. Ей. Ес. Ес. се стреми да поддържа помещенията чисти от вредители, като предлага и извършва сервизни програми за клиенти, пригодени към изискванията на тяхното местоположение и защитаващи здравето на служителите им и цялостаната среда.

Благодарение на напълно обучените ни служители по борба с вредителите, можем да предложим широка гама услуги за справяне с вредителите, в това число и:

  • Превантивен контрол на вредителите
  • Системи за борба с птиците
  • Техники за контрол на вредителите
  • Контрол на популацията на вредителите
  • Специализирани услуги по почистване
  • Промишлен алпинизъм с рапел/въже
  • Затворени работни пространства