BG | EN
  »  Фасилити мениджмънт  »  Техническа поддръжка  »  Превантивна поддръжка

Превантивна поддръжка

Ей. Ес. Ес. разбира уязвимостта на инфраструктурата и неочакваните човешки грешки и затова има проактивен подход към поддръжката. Нашите служители извършват периодична превантивна поддръжка, за да гарантират надеждността и ефективната работа на вашите съоръжения.

Плановите периодични програми за техническо обслужване са формулирани, съгласно потребностите на индивидуалните системи с цел да:

  • Ви спестят пари
  • Подобрят надеждността на системата
  • Намалят разходите по подмяна и спиране на системата
  • Управляват ефективно материалните запаси


Нашето ноу-хау ни позволява да определим най-подходящия превантивен или съобразен със състоянието на съоръженията график с всички редовни и планирани действия. При възникване на проблем, ние бързо и ефективно ще го разрешим в рамките на договорните изисквания.

Нашата програма за превантивно техническо обслужване включва:

  • Документация на техническото обслужване за клиента
  • Периодични проверки на оборудването
  • Изпитване и симулация на оборудването, въз основа на предварително зададена процедура
  • Доклади за състоянието след изпитването и препоръки към клиента след всяко посещение на съоръженията