BG | EN
  »  Фасилити мениджмънт  »  Техническа поддръжка  »  Корективна поддръжка

Корективна поддръжка

Корективната поддръжка е приложима при повреда в оборудването, изискваща бърза намеса и ресурси за отстраняване на неизправностите или проблемите. Ей. Ес. Ес. оценява потребностите на съответните съоръжения, тяхното състояние, работа и програмни дейности, а също и експертно извършва разширяване на системите, подобряване, ремонт, модификация и възстановяване с помощта на утвърдени показатели за ефективност, резултат от предишния ни опит в сходни проекти.

Корективната поддръжка ефективно се справя с проблеми, открити по време на превантивната поддръжка (планирана и предварително назначена, след което извършена по време на рутинно изключване за поддръжка), или при поява на неочаквани проблеми. Тя може да включва дейности по ремонт, възстановяване или подмяна на оборудване. Денонощната ни поддръжка предлага бърза реакция и се състои от опитни сервизни инженери. Те са обучени да анализират бързо обажданията и в много от случаите могат самостоятелно и от разстояние да решат проблемите. Ако това не е възможно, ние ще организираме посещението на сервизен инженер при клиента във възможно най-кратки срокове.