BG | EN
  »  Фасилити мениджмънт  »  Техническа поддръжка  »  Монтаж и доставка на консумативи

Монтаж и доставка на консумативи

Част от услугите по поддръжка е доставката и монтажът на всички необходими консумативи и оборудване. Без значение дали трябва да се смени крушка или да се монтира нова VRV система в сградата ви, ние можем да го направим! Благодарение на партньорството си с водещи международни производители и търговци на едро, Ей. Ес. Ес. предлага поръчка и доставка на индустриален хардуер, оборудване и резервни части на едно място. Продуктите, които компанията използва и предлага, идват от различни известни производители.

Нашата работа е:

  • Намиране на подходящите консумативи, в завсимост от потребностите на клиента
  • Монтаж на новото устройство
  • Съвместно наблюдаване на потреблението чрез товарителниците
  • Предприемане на корективни действия

Препоръчваме ви да не използвате безброй доставчици за различните консумативи, тъй като това често води до некачествена верига на доставките и по-високи от обичайно цени за поръчката. Освен това, потребителският характер на продуктите повишава вероятността от неочаквано изчерпване, която води до загуба на време и намалена продуктивност.

В качеството си на универсален доставчик, Ей. Ес. Ес. може да предложи на клиентите си много предимства, между които:

  • Спестяване на време с избор на подходящ доставчик на консумативи
  • Централизирано управление и наблюдение на употребата на консумативи
  • Цялостно посрещане на нуждите на клиента за монтаж и доставка на консумативи
  • Непрекъснато наблюдение на качеството