BG | EN
  »  Фасилити мениджмънт  »  Цялостна поддръжка  »  Почистване

Почистване

Услугите в сферата на хигиената и здравословните условия на труд са от съществено значение за всяка бизнес дейност. Нашата философия е изградена с грижа за хората и е насочена към непрестанни подобрения в благосъстоянието и стандартите на живот и работа. Нашата цел е да предложим такива услуги за здравето и околната среда, които отговарят на всички потребности на хората от ефективна работа в работните помещения. Нашите услуги са активни 24 часа на ден, осигуряват сигурност и защита срещу заразни заболявания, също така облекчават нездравословните и неприятни процедури.

Ей. Ес. Ес. предлага широка гама услуги по почистване за всеки отрасъл. Опитът ни гарантира, че сме способни да отговорим на всички изисквания на клиентите ни, без значение колко предизвикателни могат да бъдат. Всеки клиент изисква различно ниво на съдействие при почистване, което ни мотивира да предложим индивидуален подход за постигане на краен резултат от предлаганата услуга.

Някои от специфичните услуги по почистване включват:

  • Почистване на малки площи
  • Почистване на офиси
  • Индустриално почистване
  • Почистване на прозорци (вътрешно и външно)
  • Пране на килими
  • Почистване на твърди подове
  • Почистване на щори, пране на завеси и тапицерия
  • Хигиена на труда
  • Хигиенни процеси
  • Почистване под налягане